SDH Měrkovice

69 let v Měrkovicích

 

Členové výkonného výboru ke dni 1.1.2018:  

Starosta Radek Zdražil
Velitel SDH

Lukáš Vašenda

Jednatel Luděk Bednář
Hospodář Jan Harabiš
Členové výboru  
 

Pavel Zeman

Ondřej Eliáš

 

Revizoři hospodaření a účtu jsou : Tomáš Nezhoda, Edita Golová, Ondřej Holub

 

Sbor má k 1.1.2018 37 členů, z toho je 10 žen a 27 mužů.