Žehnání kapličky Vítězného Krista v Měrkovicích a závěr oslav 225. let založení Měrkovic v obrazech

Žehnání kapličky Vítězného Krista v Měrkovicích a závěr oslav 225. let založení Měrkovic v obrazech
Tak a konečně můžeme prohlásit, že se měrkovický krmáš váže k vysvěcení, sice kaple, ale aspoň už tento "svátek" nelevituje ve vzduchoprázdnu. Nikdo neví, jak na Měrkovicích krmáš vznikl. Dnes můžeme říct, že se váže právě k vysvěcení, neboli požehnání kaple Vítězného Krista a věřím, že se takto dostane do povědomí všech, kdo na Měrkovicích krmáš alespoň trochu ctí.
 
Fotek bylo pořízeno moře, tak se podívejte alespoň na jejich výběr - fotky.