12. 10. 2014 - žehnání kapličky Vítězného Krista v Měrkovicích a závěr oslav 225. let založení Měrkovic

12. 10. 2014 - žehnání kapličky Vítězného Krista v Měrkovicích a závěr oslav 225. let založení Měrkovic
Přijďte společně s biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Frantiskem Václavem Lobkowiczem požehnat nové kapličce v Měrkovicích. Akce je spojená s oslavou 225. let založení Měrkovic, takže se máte na co těšit. Sraz je v 14.45 u bývalé školy v Měrkovicích. V 15.00 vychází průvod směrem ke kapličce, za doprovodu Dechové hudby Kozlovice. Na místě dojde k žehnání (svěcení) kapličky za účasti biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Frantiska Václava Lobkowicze, faráře otce Stanislava z Kozlovické farnosti, starosty obce Kozlovice Miroslava Tofla a dalších. Po samotném aktu bude ve škole připraveno pohoštění, kde zahraje cimbálová muzika Vladimíra Holiše a uvede hudební medailon, věnovaný Anežce Šenkové k příležitosti 225. výročí založení Měrkovic. Po té následuje volná zábava u cimbálu, do doby, než to všechno sníme a vypijeme.
Organizátoři akce jsou: Aleš Eliáš a SDH Měrkovice.