28. 7. 1949 - 65. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Měrkovicích

25.07.2014 12:04

K založení sboru dobrovolných hasičů, přinášíme historické události tak, jak byly zapsány v letopisech obce Měrkovice.

Rok 1949

V srpnu byl založen sbor dobrovolných hasičů. K této události se sjely sbory dobrovolných hasičů z dalekého okolí. Byly zde sbory z Kozlovic, Tiché, Mnišího, Vlčovic, Kunčic, Trojanovic, Hukvaldů a Hrabové. Celkem bylo asi 1200 účastníků slavnosti. Při slavnosti byly provedeny valašské dožínky, které nacvičil s místní mládeží ředitel národní školy Rudolf Žáček.  Účast byla tak veliká, jaké v Měrkovicích nebylo dosud na žádném podniku.

Rok 1951

Místní hasičská jednotka si pořídila obleky pro požární sbor. Na podzim postavila „u zvonku“ novou sirénu pro potřebu hasičského sboru.

Rok 1953

Požární sbor dostal dne 26.10. novou stříkačku s výkonem 800 l za minutu. Dne 20.12. dostal dvoukolový podvozek pro stříkačku a část příslušenství (hadice,  rozdělovače, apod.)

Rok 1954

V tomto roce se pokračovalo v dokončení garáže pro požární sbor. Byl vybudován sklep, podlaha, okna, štít, vrata, dřevěná věž na sušení hadic, dále záchod, druhé okno do prodejny a schody. Siréna byla přemístěna na věž požárního sboru. Požární sbor pořídil mnoho inventáře a vybavení.

Rok 1957

Členové MJ ČSPO vybudovali v tomto roce vodní nádrž pro účely požárního sboru pod p.A.Holubem. Akce byla provedena většinou svépomocí, kterou obětavě provedli členové František Krpec , Josef Červenka ml., Jaroslav Škovran, Antonín Vyvijal, Ignác Krpec, Alois Holub.

Rok 1958

Místní jednotka ČSPO pracovala dosti dobře, myšleno na místní podmínky. Předseda s.Jaroslav Škovran se své funkci věnuje a stará se o práci jednotky. Je tu však jedna černá skvrna. Požární sbor postrádá vůz (nákladní automobil), který jim rok od roku ONV slibuje. Požárníci nemohou pravidelně cvičit, protože je nemyslitelné tahat těžký agregát k vodě ručně, dále tato věc - věčné sliby vzbuzují u požárníků nechuť k práci.