Kaple Vítězného Krista (Krista Krále) v Měrkovicích

17.06.2013 13:37

Kaple Vítězného Krista (Krista Krále) v Měrkovicích

Jak jistě všichni víte, nechal v roce 1910 měrkovský občan, kamenosochař Jan Vašek postavit dřevěnou zvonici. Ta se stala neoficiálním erbovním symbolem Měrkovic.

Při loňském znovu posvěcení této nově opravené zvonice, při příležitosti 100 letého výročí prvního vysvěcení, dozrála myšlenka na vybudování kaple právě v místě, kde nyní stojí zvonice.

Kaple, která bude věřícím, vzdáleně věřícím i nevěřícím občanům každodenním poslem víry s odkazem předků do 22. století, nebo se stane i poutním místem turistům s výhledem na okolní vrchy.

Nápad přednesl občan Měrkovic pan Aleš Eliáš a setkal se s většinovou podporou. Realizace nápadu, kromě všech administrativních záležitostí, obnáší předně finanční náklady. Bez finančních prostředků se nápady špatně realizují, a jelikož se finanční stránka odráží v samotném výsledku, chceme touto cestou požádat, Vás všechny občany, neobčany - prostě všechny, kdo právě čtete tyto stránky o finanční podporu. Za tímto účelem - sbírky pro kapličku, byl zřízen bankovní účet číslo: 2700341251/2010, na který můžete zasílat své finanční příspěvky. Sbírka je řádně nahlášena a zaevidována na Krajském úřadě - Moravskoslezského kraje. Majitelem účtu je Sbor dobrovolných hasičů v Měrkovicích. Můžete si být jisti, že se Vaše příspěvky dostanou právě na tento účel.

A teď trochu technických a ekonomických údajů

V nové kapli bude instalována pískovcová socha Vítězného Krista z náhrobku hrobu Jana Vaška a jeho dvou manželek z kozlovického hřbitova. Název kaple "Kaple Vítězného Krista" byl tak použit dle této sochy. Kaple v tradičním stylu bude postavena vedle zvonice. Socha vytesaná z kazničovského pískovce ležela dlouhá léta uložená v seně u Urbišů v Měrkovicích. Teprve po smrti pana Vaška byla socha postavena jako náhrobek na hrobě svého tvůrce. Po bezmála sto letech vyžaduje stav pískovcové sochy odborné zrestaurování.

Kaple o půdorysu 1,8 x 2m a výšce 3,6m se sedlovou střechou pokrytou pálenou taškou, bude mít zděný skelet (zadní stěna a přední pilíře) vyplněný po bočních stranách masívními dubovými neotevíratelnými dveřmi. V přední stěně budou otevíratelné masívní dubové dveře s původně proskleným otvorem krytým mříží. Tříkřídlá sestava  dveří pochází ze zbouraného secesního činžovního domu z Ostravy-Mariánských Hor. V předním štítu bude umístěno historické Boží oko. V zadní stěně bude zabudováno obloukové okno dotvářející obloukovou kompozici vnitřního prostoru kapličky. Sokl pod obvodovým zdivem bude z opracovaného pískovce z kazničovského lomu. Podlaha bude z jednoho kusu pískovcové desky. Socha Krista bude stát na kamenném podstavci, pískovcovém bloku. Kaple bude omítnuta hladkou vápeno cementovou omítkou nalíčenou v kombinaci zlaté žluti a bílé barvy.

Na postavení kaple bude použit materiál (kamenivo do základů, pálené cihly, řezivo na střešní vazbu, pálená taška, dubové, tříkřídlé dveře) z vlastních zdrojů. Soklové kamení poskytne z vlastních zásob pan Jan Vašek.  Boží oko a obloukové okno je součástí vlastního depozitáře.
Hrubá stavba bude provedena svépomocí. Omítky a klempířské práce budou provedeny odborným zednickým a klempířským mistrem.    

Celkové náklady jsou nyní spočítány na 52.000 Kč.

Zahájení stavby je plánováno na jaro 2013.